Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych)
Dom Aukcyjny i Galeria Sztuki Jagiellońska 1 ul. Jagiellońska 1, 85 – 067 Bydgoszcz

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) informuje się, że:

1. Administratorem danych jest Robert Gołębiowski, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, tel. kontaktowy +48 572 902 864, adres e-mail: iodo@jagiellonska1.pl;

2. Dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora w celu:

a) zawierania i wykonywania umów sprzedaży, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem aukcji oraz z realizacją umów sprzedaży; 

b) zawierania i wykonywania umów z Klientem, w tym w ramach sklepu internetowego, realizacji wszelkich czynności związanych ze złożonym zamówieniem oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

c) świadczenia usług drogą elektroniczną (niezbędne do realizacji tego celu jest przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres zameldowania);

d) w celu wysyłki newslettera oraz wiadomości sms i automatycznego systemu dzwoniącego, w celu udostępniania informacji handlowej oraz informacji o promocjach i wydarzeniach (jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda);

e) ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora: w tym ochrony mienia (poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, obejmującego pracownię artystyczną, pomieszczenie do podpisywania umów, galerię oraz wejście do galerii), umożliwienia realizacji roszczeń cywilnoprawnych;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

a) w zakresie wykonania i zawarcia umowy zawierania i wykonywania umów - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

b) w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda, która może być w każdym czasie cofnięta); 

d) ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym przewoźnicy, kurierzy, a także kancelaria prawna, biuro rachunkowe, pracownicy IT, hostingodawca;

5. okres przetwarzania trwa do momentu wykonania umowy oraz do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody; okres przetwarzania danych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego trwa około trzy miesiące bądź do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi zawarcie bądź wykonanie umowy (w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną), a w przypadku w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych – jest dobrowolne.